Как изглежда пясъчното легло

Понякога се налага да осигурим на сухолюбивите растения наистина добър дренаж. Те обикновено имат дълбоки корени и съприкосновението им с почвата под алпинеума, особено ако е тежка и мокра, води до смърт на растението. Дренажа може да се постигне по много начини, но "пясъчното легло" е най-лесният за изпълнение. Слоевете от чакъл и пясък се припокриват, като пясъка запълва празнините в чакъла. Слоят чакъл да е дебел около 20 см. а заедно с пясъка, около 50 см. Това е достатъчно за повечето растения. За, кои е нужно повече, обикновено се установява от опит.