01000001  Acantholimon glumaceum Boiss. - Plumbaginaceae - Кожест акантолимон - Саркофаеви

 Acantholimon glumaceum Boiss. - Кожест акантолимон

Екзотично и рядко растение за скални кътове и алпинеуми.

Описание: Ниско, вечнозелено (в по-топли зими) полухрастче. Височина 15 - 30 см. Рехава възглавница с диаметър около 50 см.

    Листата 2 - 4 см. дълги, прави и остри с триъгълно напречно сечение.

    Цветовете в класовидно съцветие, ярко розови до лилави, с диаметър 1,5 - 2 см. и 5 - 6 застъпващи се венчелистчета.

    Плодовете с хвърчилка.

Местообитание: Сухи каменисти поляни, скалисти места в субалпийски и алпийски зони на Азия. Основна област на разпределение - Кавказ (южната част на Задкавказието) и северозападната част на Иран.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено юни, юли. Цветовете се отварят по обед. Цъфтежът продължава около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 4 - 7.

Изисквания: Предпочита дълбоки, сухи и каменисти почви, богати на варовик и органични вещества. Растение за слънчев и сух алпинеум. Необходимо е добро отцеждане на почвата.

Препоръка: Подходящо за южната част на алпинеума, между ниски треви. Задушава по-малките растения. През горещите периоди е необходимо да се полива веднъж седмично,  сутрин, като се внимава почвата да е изсъхнала между поливките. Може да се подхранва напролет с органичен тор, обогатен с калий.

 


    Покажи ми списък с покупките