0  Arabis flavescens Griseb. - Brassicaceae (Cruciferae) - Жълтеникава гъшарка - Кръстоцветни

Arabis alpina L. ssp. flavescens Griseb. – Жълтеникава алпийска гъшарка

Богато цъфтящо алпийско растение.

Описание: Вечнозелено, тревисто, многогодишно растение. Височина 8 - 25 см. Образува рехава туфа от множество пълзящи стъбла. Растение със стерилни издънки.

   Листата приосновни и стъблени, покрити с вилужни власинки. Приосновните листа 3 – 4 см. дълги, назъбени, клиновидно стеснени към основата си. Стъблените по – къси, продълговато овални, целокрайни или назъбени, приседнали.

    Цветовете жълтеникави или бели, около 16 мм. в диаметър, с четири венчелистчета, събрани в рехаво щитовидно съцветие.

    Плодовете продълговати шушулки с много семена.

Местообитание: Влажни чакълести места, сипеи, каменисти поляни, по силикат. Расте в планинските райони на Европа, Северна Африка, Централна и Източна Азия и някои части на Северна Америка.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено април, средата на май. Цъфтежът продължава около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Предпочита влажни, песъкливи и каменисти почви с торф. Растение за слънчев до полусенчест, влажен алпинеум. Необходимо е добро отцеждане на почвата. През горещите периоди задължително се полива сутрин или вечер, като се внимава почвата да не изсъхва между поливките. Не се подхранва.

Препоръка: Подходящо за източната част на алпинеума, заедно с други влаголюбиви растения. Нуждае се от пространство. При прекалено разрастване може да се изрязва.

  • Артикул: 0 Arabis flavescens -

    Възрастно клоново растение в саксия 80 Х 80 Х 81 мм. Цъфтяло 2013 г.

    Цена: 2.50 лв/бр
    Изчерпано количество

Покажи ми списък с покупките