0  Antennaria dioica L. - Asteraceae (Compositae) - Витошки еделвайс - Сложноцветни

Antennaria dioica L. - Витошки еделвайс

Скромно почвопокривно растение. Добро за отмора на очите, между по – ярки цветя. Отрязяното цветно стъбло може да се използва за сухо цвете.

Описание: Многогодишно, тревисто растение, с изправено, неразклонено цветоносно стъбло и вкореняващи се вегетативни издънки. Височина 720 см. при цъфтежа.

   Листата прости, приосновни и стъблени, с една жилка, копринесто бяло напластени (понякога отгоре голи). Приосновните лопатовидни, събрани в розетка. Стъблените линейни, подредени спираловидно по височината.

    Цветовете са кошнички, събрани в щитовидно съцветие. Кошничката със сухи, бели обвивни листчета. Съществуват отделно растения с мъжки и женски цветове. Мъжките кошнички обикновено бели, по – големи от женските, с разперени обвивни листчета. Женските розови.Понякога обаче има изключения.

     Плодът пухест кочан с много семена. Семената с хвърчилка.

Местообитание: Ливади и сухи каменисти места в планините. Основна област на разпространение – Централна и северна Европа, северозападна Азия, Аляска.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено май – юли. Цъфтежът продължава около месец и половина.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 2 – 7.

Изисквания: Предпочита сухи, каменисти и песъчливи почви, с малко органични вещества. Слънчево до полусенчесто, хладно. Необходимо е добро отцеждане на почвата. Може да се полива сутрин в горещите и сухи дни. Не се подхранва.

Препоръка: Растение за слънчева леха, скална поляна, югоизточната страна на алпинеум. Добре стои между ярки цветя. Може да бъде добър фон за естествени луковични растения.


    Покажи ми списък с покупките