0  Armeria alpina Willd. - Plumbaginaceae - Алпийско лъжичниче - Саркофаеви

Armeria alpina Willd. - Алпийско лъжичниче

Елегантен високопланински вид.

Описание: Вечнозелено, тревисто, многогодишно растение с множество листнати розетки. Коренището късо, дебело, и напълно вдървеняло. Височина 5 - 30 см. при цъфтежа. При подходящи условия се самозасява.

    Листата меки, зелени, линейно – ланцетни до линейни, 4 - 8 см. дълги, до 5 мм. широки. Всички листа приосновни, голи или само в основата си слабо ресничести.

   Цветовете жълто – розови до червени, с пет венчелистчета, събрани в топчесто съцветие, 2,5 – 3 см. в диаметър. Съцветието съставено от множество приседнали класчета и обвито в основата си със сухи ципести люспи. Цветоносните стъбла едно или повече, голи, прави и неразклонени. Броят им нараства с възрастта на растението.

    Плодът кочан с много семена. Семената с хвърчилка.

Местообитание: Каменливи, скалисти места и пасища във високопланинските части. Основна област на разпространение – Алпи, Апенини и планините на Балканския Регион.

Цъфтеж:В зависимост от средните температури през сезона обикновено края на април, май, юни. Цъфтежът продължава около месец, но често се образуват вторични цветоноси.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Всякакви умерено влажни, до умерено сухи, добре дренирани, рехави и каменисти почви. През горещите периоди се полива сутрин, като се внимава почвата да изсъхва между поливките. Не се подхранва.

Препоръка:Растение за скална поляна или голям слънчев алпинеум. Въпреки, че не пуска издънки, нараства до 40 см. на ширина. Може да задуши по – малките растения.

  • Артикул: 0 Armeria alpina -

    Клоново растение в контейнер 80 Х 80 Х 81 мм. Цъфтеж през 2013 г. Една или повече розетки.

    Цена: 3.00 лв/бр
    Изчерпано количество

Покажи ми списък с покупките