0  Armeria maritima Mill. - Plumbaginaceae - Морско лъжичниче - Саркофаеви

Armeria maritima Mill. - Морско лъжичниче

Най – популярният и непретенциозен вид. Подходящ за добиване на изсушени цветоносни стъбла. Изключително сухолюбив.

Описание: Вечнозелено, тревисто, многогодишно растение с множество листнати розетки. Височина 10 - 18 см. при цъфтежа. При подходящи условия се самозасява.

    Листата меки, зелени, линейно – ланцетни до линейни, 4 - 6 см. дълги, до 4 мм. широки. Всички листа приосновни.

   Цветовете светло розови до розови (Има създадени множество вариетети с бели, наситено розови, пурпурни и виолетови цветове), с пет венчелистчета, събрани в топчесто съцветие, 2,5 – 3 см. в диаметър. Съцветието съставено от множество приседнали класчета и обвито в основата си със сухи ципести люспи. Цветоносните стъбла едно или повече, голи, прави и неразклонени. Броят им нараства с възрастта на растението.

    Плодът кочан с много семена. Семената с хвърчилка.

Местообитание: Сухи, песъкливи и осолени плажове, поляни. Основна област на разпространение – Крайбрежни райони в Северното полукълбо. Среща се и в някои части на Андите.

Цъфтеж:В зависимост от средните температури през сезона обикновено края на април – май, юни. Цъфтежът продължава около месец. Много често с вторичен цъфтеж.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 4 - 8.

Изисквания: Всякакви сухи, песъкливи, добре дренирани, рехави и бедни на органични вещества почви. Понася и засолени почви. През горещите периоди може да се полива (не е задължително) сутрин. Не се подхранва.

Препоръка:Растение за суха слънчева леха, скална поляна, стена, алпинеум. Добре стои в цепнатини на скали. Лесно за отглеждане. Може да задуши по – малките растения.


    Покажи ми списък с покупките