0  Asperula longiflora W. & Kit. - Rubiaceae - Дългоцветна лазаркиня - Брошови

Asperula longiflora W. & Kit. - Дългоцветна лазаркиня

Известна още, като Asperula cynanchica ssp. Cynanchica. Приятна, като фон за по – големи растения.

Описание: Вечнозелено, тревисто, многогодишно растение с множество полягащи стъбла. Стъблата рехави, разклонени, с прешлени, облистени. Височина 15 - 30 см. при цъфтежа. При подходящи условия се самозасява.

    Листата твърди, зелени, линейно – ланцетни до линейни, 1 - 2 см. дълги, до 2 мм. широки, срещуположни. По два или четири при прешлените на стъблото.

  Цветовете светло розови до розови (5 – 6 мм. в диаметър), с дълга венечна тръбица (11 – 12 мм.) и четириделно венче. Венечните дялчета с къси триъгълни израстъци на върха. Цветовете събрани в сбит сенник.

    Плодът съставен от две орехчета.

Местообитание: Умерено сухи, до умерено влажни, песъкливи и скалисти места в планините. Основна област на разпространение – Европа.

Цъфтеж:В зависимост от средните температури през сезона обикновено средата на юни - юли. Цъфтежът продължава около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлива за температурни зони 4 - 7.

Изисквания: Всякакви умерено сухи, песъкливи, добре дренирани, рехави и бедни на органични вещества почви. През горещите периоди може да се полива сутрин или вечер. Не се подхранва.

Препоръка: Растение за слънчева до полусенчеста, суха до умерено влажна скална поляна, стена, алпинеум. Добре стои в цепнатини на скали. Разпростира се но не пречи.


    Покажи ми списък с покупките