0  Androsace carnea ssp. rosea "Victoriae" - Primulaceae - Победен скален жасмин - Игликови

Androsace carnea ssp. rosea "Victoriae" - Победен скален жасмин

Прекрасно, както повечето андросацета. Много рядък сорт. Почти неизвестно в култура. Подходащо за колекционерски участъци с високопланински растения.

Описание: Вечнозелено, тревисто, многогодишно растение. Височина 4 - 8 см. Образува плътна, бавно разрастваща се възглавничка, съставена от множество розетки.

    Листата зелени, месести, 3 - 4 см. дълги, до 7 мм. широки в основата си, линейни и заострящи се към върха, понякога с редки, едри зъбци. По ръбовете и към върха с редки, къси власинки.

    Цветовете събрани по няколко в сбит сенник. Правилни, около 15 мм. в диаметър, с пет венчелистчета, ярко розови, с жълто петно и избледняващи пурпурни „петънца“ при основата. В началото на цъфтежа сенникът почти приседнал.

     Плодът отваряща се на върха кутийка с няколко семена.

Местообитание: Предимно на силикатен терен. Умерено влажни каменисти поляни, сипеи и скални цепнатини в алпийския пояс.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено април. Възможен е ефект „кълбо от цветове“. Цъфтежът продължава около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Предпочита умерено влажни, песъчливи и каменисти почви. Необходимо е много добро отцеждане на почвата. През горещите периоди задължително се полива поне веднъж седмично, сутрин, като се внимава почвата да е почти изсъхнала между поливките. Може да се подхранва напролет, чрез внасяне на малко количество компост.

Препоръка: Растение за източната страна на алпинеума. Да не се засажда заедно с по-големи растения. Като субстрат да се използува торф плюс разнокалибрени късове и пясък от силикатни минерали (гранит, кварц, серпентинит и др.).


    Покажи ми списък с покупките