170109  Townsendia hookeri Beaman - Asteraceae - Хокерова таунсендия - Сложноцветнии

Townsendia hookeri Beaman Хокерова таунсендия, Хокерова скална маргаритка.

 Синоними: Townsendia nuttallii Dorn

 Една от най-красивите в този вид. Не е предлагана досега в България. Подходящо за колекции от редки и необикновени растения.

 Произход: Оригиналните семена за моите растения - от Северна Дакота, Съединени Щати, около 800 м. н. в.. Разпространена е и в планините на почти цялата северозападна част на Съединените Щати, между 700 и 1800 м.н.в..

Описание: Многогодишно, вечнозелено, туфесто растение, съставено от множество разклонения на къси стъбла, 1 - 2 см. високо ( 2 - 3 см. при цъфтежа) и 8 - 10 см. в диаметър. Нараства бавно и запазва компактната си форма.

    Листата в розетки по разклоненията на стъблата, сивкаво зелени, гъсто напластени с тънки, къси космици, удължено лопатовидни, до линейно-ланцетни, късо заострени, 2 - 3 см. дълги и до 2 - 3 мм. широки.

  Цветовете единични, на къси дръжки или приседнали кошнички, до 3,0 см. в диаметър. Периферните, езичести цветове, двуредни, отвътре бели, с виолетов връх, отвън светло виолетови (по-тъмни в основата), тръбестите, портокалово жълти. Обвивните листчета многоредни, отвън зелени с червеникав ръб, отвътре червеникави, с власинки по периферията. Цветовете са огромни спрямо останалите части на растението.

    Плодът e гол, коничен, с хвърчилка от власинки.

Местообитание: Склонове, каменисти поляни, сипеи, скални разкрития в планинските и високопланинските части.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Април. Периода на цъфтеж е около месец. Цветовете на растението започват да се образуват през есента и нарастват през зимата.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 4 - 7.

Изисквания: Предпочита сухи, песъчливи и чакълести субстрати, бедни на органични вещества. Слънце. Необходим е остър дренаж.

Препоръка: Растение за алпинеуми и скални градини със сухо и слънцелюбиви растения. Подходящи са открити места с източно, южно или западно изложение. Използвайте субстрат от едър компост, малко структурирана глина, пясък и разнокалибрен чакъл. Засадете в пясъчно легло или цепнатина. Непременно поставете чакъл и около кореновата шийка. Не е необходимо да се подхранва.


    Покажи ми списък с покупките