0  Bruckenthalia spiculifolia Rchb. - Ericaceae - Връшняк - Боровинкови

Bruckenthalia spiculifolia Rchb.- Връшняк

Нежно, обилно цъфшящо високопланинско храстче. Единствен вид в рода.

Описание: Вечнозелено храстче с многобройни, изправени, облистени стъбла и цъфтящ връх.

     Листата тъмно зелени, последователни, линейни, почти игловидни.

   Цветовете розови, събрани в гроздовидно съцветие. Венчето кълбесто-звънчевидно, както и чашката, с пет зъбчета; чашката значително по-къса от венчето.

     Плодът е кълбеста кутийка.

Местообитание: Каменливи и скалисти поляни, редки гори, торфища във високите планини. Основна област на разпространение – Планините на Югоизточна Европа и Мала Азия.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено края на май, юни. Ако температурите не са високи, цъфтежът продължава повече от месец. При висока околна температура и суша, някои от цветовете може да не се отворят.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Кисели, умерено сухи до влажни (понякога дори мокри), торфенисти, чакълести, глинесто - песъкливи, но не тежки почви. Полива се сутрин или вечер. Не се подхранва.

Препоръка: Растение за алпинеум и камениста поляна. Изглежда чудесно, като цъфтяща туфа около големи камъни. Ако водата за поливане е варовита, поливайте рядко но обилно и подменете повърхностния слой на почвата със сфагнум.


    Покажи ми списък с покупките