0  Campanula poscharskyana Degen - Campanulaceae - Пожаревска камбанка - Камбанкови

 

Campanula poscharskyana Пожаревска камбанка, Сръбска камбанка

Заради обилния цъфтеж, атрактивните сини цветове и сравнително лесното отглеждане е предпочитано почвопокривно растение.

Описание: Вечнозелено, многогодишно тревисто растение, 7-10 см. високо, с разклонени, 20-25 см дълги полегнали стъбла. Без стерилни издънки, стъблата са само цветоносни.

    Листата зелени, сърцевидни, с къси редки космици, само стъблени, 2 - 3 см. дълги. При много студена зима загиват и се възобновяват през пролетта.

   Цветовете едри, звездовидни, небесно сини до синьо-виолетови, до 2,0 см. в диаметър, единични, на къси цветоносни стъбла излизащи от пазвите на листата. Петте перигонни дяла с огънати навън краища. Ненаделената част, много къса.

     Плодът кутийка с много семена.

Местообитание: Храсталаци, каменисти поляни, скални пукнатини в субалпийския пояс. Основна област на разпространение – Северната част на Балканския полуостров.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Юни. Периода на цъфтеж е около един месец. При благоприятни условия цъфтежа се повтаря в началото на есента но по-слабо.

Издръжливост: Напълно издръжлива за температурни зони 4 - 7.

Изисквания: Предпочита умерено влажни, каменисти и песъкливи почви, богати на органични вещества. Слънчево до полусенчесто. Необходим е добър дренаж. Желателно е почвата да не изсъхва съвсем. Може да се подхрани с малко компост и дървесна пепел напролет, при започване на развитието.

Препоръка: Подходяща е югоизточната страна на алпинеума или под рехави дървета. Разраства се до 40-50 см. в диаметър. Осигурете и пространство. Не засаждайте до деликатни растения.


    Покажи ми списък с покупките