0  Cerastium trigynum Vill. - Caryophyllaceae - Тристълбчест рожец - Карамфилови

 

Cerastium trigynum Vill – Тристълбчест рожец

Най-красивият според мен, но и много труден за отглеждане. Реално предизвикателство.

Описание: Многогодишно тревисто растение с дълги полегнали стъбла и ефирни цветове. Високо само 3 см. (56см.при цъфтежа). На увеличената снимка ясно се виждат трите стълбчета на плодника, заради които носи името си.

    Листата ланцетни, островърхи, зелени, голи, по два в прешлен, срещуположни.

  Цветовете единични, бели, едри до 2,0 см. в диаметър, един – три излизащи от пазвите на листата. Венчелистчетата пет, обратно сърцевидни, частично припокриващи се. Плодникът с три стълбчета.

    Плодът кутийка с много семена.

Местообитание: Североизточно ориентирани влажни сипеи и каменисти склонове в алпийския пояс.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Март - Април. Периода на цъфтеж е около един месец.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 2 - 6.

Изисквания: Предпочита влажни, каменисто - торфенисти почви. Сутрешно слънце. Необходим е остър дренаж. Желателно е почвата да не изсъхва съвсем, но и да не се преовлажнява. Опасност от стъблено и кореново гниене. Не се подхранва.

Препоръка: Подходящи са наклони със северно и северо източно изложение. Чувства се най-добре върху груби каменисти субстрати с торф и хумус.


    Покажи ми списък с покупките