0  Cistus incanus L. - Cistaceae - Лавдан - Лавданови

 

Cistus incanus L. Лавдан, памуклийка, скална роза

Красиво, непретенциозно и издръжливо на суша растение с дълъг живот.

Описание: Многогодишно разклонено полухрастче, високо само 30 - 50 см. При подходящи условия се самозасява и образува колонии. В някои южни страни е ценено, като билка.

    Листата вълнесто напластени, долните - закръглени, другите - продълговато-лопатовидни до ланцетни.

  Цветовете единични, правилни, розови, едри до 5,0 см. в диаметър, един – три излизащи от възлите на стъблото. Чашелистчетата вълнести, две външни (обвиващи) и три вътрешни. Венчелистчетата пет, обратно сърцевидни, усукани в пъпката, поради което изглеждат намачкани при цъфтежа. Прашниците многобройни.

    Плодът кутийка с много семена.

Местообитание: Южно ориентирани сухи склонове и каменисти поляни в предпланините и планините. Основна област на разпространение – Южен Крим, Черноморие (ssp. tauricus), Кавказ, северно Средиземноморие.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Юни - Юли Периода на цъфтеж е около месец и половина.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 5 - 8.

Изисквания: Предпочита сухи и бедни каменисти почви. Целодневно слънце. Необходим е много добър дренаж. Желателно е почвата да съдържа малко органични вещества.

Препоръка: Подходящи са наклони с южно и югозападно изложение. Чувства се най-добре върху груби субстрати от камъни, пясък и глинеста градинска почва в примерно съотношение 4:3:3 об. части. Не се подхранва.


    Покажи ми списък с покупките