• 0  Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell - Caryophyllaceae - Извита пясъчница - Карамфилови
    Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell – Извита пясъчница, Извита мишовка Семената за изходните растения са от Рила. Първоначалната класификация е Minuartia orbelica Vel. - Рилска пясъчница, Рилска мишовка. Въпреки очевидните разлики, наскоро е приобщена към Европейския вид Minuartia... ...Повече информация и снимки