0  Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell - Caryophyllaceae - Извита пясъчница - Карамфилови

 

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell Извита пясъчница, Извита мишовка

Семената за изходните растения са от Рила. Първоначалната класификация е Minuartia orbelica Vel. - Рилска пясъчница, Рилска мишовка. Въпреки очевидните разлики, наскоро е приобщена към Европейския вид Minuartia recurva.

Описание: Многогодишно тревисто растение образуващо плътни чимове, 1 - 2 см. високо (3 - 5 см. при цъфтежа) и 10 - 15 см. и повече в диаметър. Образува къси, вкореняващи се издънки.Нецъфтящото растение изглежда, като възглавничка от мъх.

    Листата голи, линейно-цилиндрични, дъговидно извити, върха закръглен.

   Цветовете бели, по един на къси изправени или приповдигащи се стъбла тъблата окосмени), един, два на върховете на клонките, до 0,8 см. в диаметър. Пет овални венчелистчетата, 10 розови тичинки и тристълбчест плодник. Чашелистчетата много по-къси от венчелистчетата, зелени.

    Плодът e кутийка.

Местообитание: Силикатни, каменисти и скални склонове във високопланинските зони. Основна област на разпространение – Ирландия, северна Испания, Балкански Полуостров, Мала Азия.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновенокрая на Април, Май. Периода на цъфтеж е около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 3 - 6.

Изисквания: Предпочита умерено сухи, бедни, песъчливо-чакълести субстрати. Открито, слънчево. Необходим е остър дренаж. Добре се чувства ако стъблата да лежат върху камъни или чакъл.

Препоръка: Растение само за алпинеум и скална градина. Подходящи са открити места със слънце. Най - подходящ е склон с югоизточно изложение. Използвайте субстрат от торф, малко компост, пясък и разнокалибрен гранитен чакъл. Непременно поставете чакъл и около кореновата шийка. Подходящо е и пясъчно легло и скална цепнатина. Не е необходимо да се подхранва. Поливайте само по хладно и само, когато субстрата е изсъхнал в дълбочина.


    Покажи ми списък с покупките