• 0  Phlox covillei E.E. Nelson - Polemoniaceae - Флокс на Ковили - Флоксови
  • 0  Primula frondosa Janca - Primulaceae - Старопланинска игрика - Игликови
    Красива скална иглика. Дивото растение се среща единствено в Централна Стара планина. Рядък и защитен вид. Семената са от Gatineau botanical garden - Канада. Описание: Многогодишно тревисто, коренищно растение с издънки, които могат да се използват за размножаване. Височина до 5 см. (20 - 25 см.... ...Повече информация и снимки
  • 0  Primula halleri J.F.Gmel. - Primulaceae - Дългоцветна иглика - Игликови
    Чудесна иглика, представител на секцията брашнести иглики. Дивото растение е рядък и защитен вид в България. Семената са от Gatineau botanical garden - Канада. Описание: Многогодишно тревисто, растение с късо коренище и издънки (рядко), които могат да се използват за размножаване. Височина до 6... ...Повече информация и снимки
  • 0  Prunus tenella Batsch - Rosaceae - Малък бадем - Розоцветни
    Елегантно малко храстче за каменливи, сухи и слънчеви места. Приел съм за главно име Prunus tenella, въпреки, че се използват и двете. Описание: Ниско листопадно храстче с подземни издънки, които могат да се използват за размножаване. Височина около 60см. рядко до 1 м. Разраствайки се може да... ...Повече информация и снимки