0  Prunus tenella Batsch - Rosaceae - Малък бадем - Розоцветни

Prunus tenella Batsch, Amygdalus nana L. - Малък бадем, Прасковиня

Елегантно малко храстче за каменливи, сухи и слънчеви места. Приел съм за главно име Prunus tenella, въпреки, че се използват и двете.

Описание: Ниско листопадно храстче с подземни издънки, които могат да се използват за размножаване. Височина около 60см. рядко до 1 м. Разраствайки се може да заеме пространства 2, 3 дори 5 м. в диаметър.

    Листата зелени, линейни до линейноланцетни, напилени или напиленоназъбени.

   Цветовете розови, до светло розови, единични, на къси дръжки, равномерно по височината на клончетата, до 3 см. в диаметър. Венчелистчетата 5, елипсовидни или издължено обратно яйцевидни, разклонено жилкувани в по-тъмен розов цвят. Тичинките многобройни, до 1/3 от дължината на венчето.

    Плодът e почти гладка костилка.

Местообитание: По скали, сухи каменливи поляни, храсталаци в предпланините и по-ниските части на планините. Основна област на разпространение – Източна Европа, Кафказ, западна и централна Азия.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Април - Май. Периода на цъфтеж е около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлива за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Предпочита сухи, хумусно-карбонатни почви. Пълно слънце, но понася и полусянка. Необходим е добър дренаж.

Препоръка: Растение за скални градини. Лека, песъчлива и богата на хумус почва. Осигурете наличие на много и едри камъни за да не расте нагъсто. Не е необходимо да се полива. Не се подхранва.


    Покажи ми списък с покупките