0  Ranunculus crenatus L. - Ranunculaceae - Назъбено лютиче, алпийско лютиче - Лютикови

Ranunculus crenatus L. - Назъбено лютиче, алпийско лютиче

За себе си съм го кръстил "Порцеланово цветче". Това алпийско мъниче не е лесно за отглеждане, но е истинска прелест.

Описание: Многогодишно, вечнозелено тревисто растение с месесто коренище и прави или приповдигащи се, слабо разклонени стъбла, 3 - 5 см. високи ( 6 - 8 см. в края на цъфтежа). Бавно образува туфа от издънки и може да достигне 8 - 10 см. и повече в диаметър.

    Листата приосновни и стъблени. Всички листа зелени, голи и лъскави. Приосновните с дръжки, бъбрековидно закръглени, слабо триделни, кръгло назъбени, в предната част - по-дълбоко. Стъблените линейни с разширена основа или двуделни.

   Цветовете бели, паничковидни, единични или рядко по два на стъблото, до 2,5 см. в диаметър. Венчелистчетата 5 - 6, сърцевидни, едро накъдрени по ръба. Тичинките многобройни.

    Плодът e месест, с късо носче. Събрани по 10 - 12 в "ягодка".

Местообитание: Каменисти и скални склонове с торфениста почва във високопланинските зони. Основна област на разпространение – Алпи и високите планини на Балканския Полуостров.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Май. Периода на цъфтеж е около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 3 - 6.

Изисквания: Предпочита умерено влажни, чакълести субстрати, богати на органични вещества. Сутрешно слънчево. Необходим е остър дренаж.

Препоръка: Растение изключително за алпинеум и скална градина. Подходящи са склонове или улей със североизточно, източно изложение. Използвайте субстрат от торф, компост, малко пясък и разнокалибрен гранитен чакъл. Непременно поставете чакъл и около кореновата шийка. Може да наторите напролет с малко дървесна пепел. Не е задължително, но увеличава цъфтежа.


    Покажи ми списък с покупките