0  Saxifraga stribrnyi Vel. - Saxifragaceae - Стрибърниева каменоломка - Каменоломкови

 

Saxifraga stribrnyi Vel. Стрибърниева каменоломка

Представител на секция каменоломки с твърди листа и кристали от калциеви соли върху тях. Балкански ендемит. Рядко и изключително красиво растение. Декоративна дори, когато не цъфти.

Описание: Многогодишно, вечнозелено, туфесто растение, съставено от множество плоски розетки върху къси разклонения, 3 - 4 см. високо ( 5 - 11 см. в края на цъфтежа)и 3 - 15 см. и повече в диаметър. Стъблата на съцветията нарастват непрекъснато до образуването на плодовете.Само някои от розетките са цъфтящи.

    Листата розеткови и стъблени. Розетковите месести, сивозелени, голи, продълговатолопатовидни, плавно заострени към върха, понякога без връхче, целокрайни, по ръба с малки трапчинки, 8 - 25 мм. дълги, 3 - 7 мм. широки, инкрустирани с калциеви соли. Стъблените листа ланцетно-лопатовидни, последователни, червеникави и покрити с жлезисти власинки.

   Цветовете събрани по 10 - 18 в разклонено, увиснало (по-късно изправено) метличесто съцветие, на къси дръжки, розови до розово-пурпурни, до 8 мм. в диаметър. Венчелистчетата пет, розови с по-тъмни жилки, малко по-къси от чашката. Тичинките десет, по-къси от венчелистчетата.

    Плодът e кутийка с много, дребни семена.

Местообитание: Варовити скали, каминисти поляни, сипеи в планинските и високопланинските зони. Основна област на разпространение – България и северна Гърция.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Април. Периода на цъфтеж е около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлива за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Предпочита умерено сухи до влажни, чакълести субстрати, богати на органични вещества. Сутрешно слънчево. Необходим е остър дренаж. Желателно е корените да са винаги на сянка.

Препоръка:Растение само за алпинеум и скална градина. Подходящи са скални цепнатини със сутрешно слънце. Ако засаждате на склон е добре да бъде със североизточно изложение. Осигурете защита на корените от директно слънчево греене, особено в горещите месеци. Да не се засажда до едри и агресивни растения. Не е необходимо да се подхранва.


    Покажи ми списък с покупките