0  Saxifraga sempervivum C. Koch. - Saxifragaceae - Вечно жива каменоломка - Каменоломкови

Saxifraga sempervivum C. Koch.Вечнозелена каменоломка

Представител на секция каменоломки с твърди листа и кристали от калциеви соли върху тях. Изключително красива, особено сред сиви варовикови камъни и мъхове. Декоративна дори, когато не цъфти.

Описание: Многогодишно, вечнозелено, туфесто растение, съставено от множество розетки върху къси разклонения, 4 - 5 см. високо ( 9 - 20 см. в края на цъфтежа)и 3 - 15 см. и повече в диаметър. Стъблата на съцветията нарастват непрекъснато до образуването на плодовете.Само някои от розетките са цъфтящи.

    Листата розеткови и стъблени. Розетковите сивозелени, линейно-ланцетни, плавно заострени на върха, целокрайни, по ръба с малки трапчинки, 8 - 15 мм. дълги, 1,5 - 2 мм. широки, покрити с калциеви соли. Стъблените листа са червеникави, дребни и жлезисто-влакнести.

   Цветовете събрани по 10 - 20 в увиснал класовиден грозд, приседнали или на къси дръжки, пурпурни, до 8 мм. в диаметър. Венчелистчетата пет, светло червени, малко по-дълги от чашката. Тичинките десет, дълги, колкото венчелистчетата.

    Плодът e двугнездна кутийка.

Местообитание: Варовити скали и скалисти склонове във високопланинските и алпийските зони. Основна област на разпространение – Южната част на Балкански полуостров, Турция.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Април. Периода на цъфтеж е около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлива за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Предпочита умерено сухи, чакълести субстрати, богати на органични вещества. Сутрешно слънчево. Необходим е остър дренаж. Не понася преовлажняване, особено през летните месеци. Опасност от кореново гниене.

Препоръка: Растение само за алпинеум и скална градина. Подходящи са скални цепнатини със сутрешно слънце. Ако засаждате на склон е добре да бъде със североизточно изложение. Да не се засажда до едри и агресивни растения. Може да се подхрани наесен с малко количество дървесна пепел.

 


    Покажи ми списък с покупките