0  Townsendia jonesii var. lutea S.L. Welsh - Asteraceae - Жълта джонесиева маргаритка - Сложноцветни

 

Townsendia jonesii var. lutea S.L. Welsh Жълта джонесиева маргаритка

Не само изключително красива, но и истинско колекционерско съкровище. Рядко предлагана и почти неизвестна в култура.

Описание: Многогодишно, вечнозелено, туфесто растение, съставено от множество розетки на къси стъбла, 1 - 2 см. високо ( 2 - 3 см. при цъфтежа)и 4 - 6 см. в диаметър. Нараства бавно и запазва компактната си форма.

    Листата сиво зелени, бяло наплъстени, удължено лопатовидни, в края V образно прегънати по централната си жилка, плавно заострени, 2 - 3 см. дълги и до 0,5 см. широки.

  Цветовете единични приседнали кошнички. Периферните, езичести цветове, двуредни, кремави (от обратната страна съвсем светло лавандулови), тръбестите, портокалово жълти. Обвивните листчета червеникави, с бяло наплъстяване. Цветовете са огромни спрямо останалите части на растението.

     Плодът e гол, коничен, с хвърчилка от власинки.

Местообитание: Шистови хребети във високопланинските части. Основна област на разпространение – Ендемичен за Колорадско плато в южна Юта. Рядък и защитен вид.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Април. Периода на цъфтеж е около месец. Цветовете на растението започват да се образуват през есента и нарастват през зимата.

Издръжливост: Напълно издръжлива за температурни зони 5 - 8.

Изисквания: Предпочита сухи, варовити, песъчливи и чакълести субстрати, бедни на органични вещества. Слънце. Необходим е остър дренаж.

Препоръка :Растение за алпинеум и скална градина със сухо и слънцелюбиви растения. Подходящи са места с поне 7 часа слънчево огряване през Юли. Най - подходящ е склон с южно или югоизточно изложение. Използвайте субстрат от малко компост, малко структурирана глина, пясък и разнокалибрен варовиков чакъл. Непременно поставете чакъл и около кореновата шийка. Не е необходимо да се подхранва.


    Покажи ми списък с покупките