• 0  Veronica alpina L. - Scrophulariaceae - Алпийско великденче - Живеничеви
    Veronica alpina L. - Алпийско великденче Елегантно високопланинско растение, впечатляващо с ярките си сини багри. Описание: Многогодишно, вечнозелено тревисто растение с изправени или приповдигащи се, неразклонени или слабо разклонени стъбла, до 15 см. високо. Бавно нарастващите стъбла... ...Повече информация и снимки
  • 0  Veronica kellererii Degen & Urum.- Scrophulariaceae - Келерерово великденче - Живеничеви
    Veronica (kellererii Degen & Urum.) saturejoides ssp. kellereri P.Monts. - Келерерово великденче, Чубрицово великденче Елегантно високопланинско растение, впечатляващо с ярките си сини багри. Описание: Многогодишно, туфесто, вечнозелено тревисто растение с многобройни, приповдигащи се,... ...Повече информация и снимки
  • 0  Viola pedata L. - Violaceae - Теменужка птичи крак - Теменужкови
  • 0  Viscaria vulgaris Rohl. var. oreophila Stoi. - Caryophillaceae - Планинска лепливка - Карамфилови
    Viscaria vulgaris Rohl. var. oreophila Stoi. - Планинска лепливка Високопланинска разнавидност на обикновената лепливка. Значително по-компактна и атрактивна. Описание: Многогодишно, вечнозелено, туфесто растение, съставено от множество розетки върху къси разклонения и до 20 см. дълги стъбла.... ...Повече информация и снимки