0  Viscaria vulgaris Rohl. var. oreophila Stoi. - Caryophillaceae - Планинска лепливка - Карамфилови

 

Viscaria vulgaris Rohl. var. oreophila Stoi. - Планинска лепливка

Високопланинска разнавидност на обикновената лепливка. Значително по-компактна и атрактивна.

Описание: Многогодишно, вечнозелено, туфесто растение, съставено от множество розетки върху къси разклонения и до 20 см. дълги стъбла. Стъблата голи, облистени, с 1 - 3 възела. В горната част на междувъзлията растението притежава лепкав, тъмно червен пръстен, от който произлиза името му. Коренището късо.

    Листата розеткови и стъблени. Розетковите кожести, зелени, голи, широколанцетни, целокрайни, 15 - 25 мм. дълги, 7 - 8 мм. широки. Стъблените по-малки, разположени по два срещуположни на всеки възел.

   Цветовете събрани по 8 - 15 в гроздовидно съцветие, на къси дръжки, розово-пурпурни, до 12 мм. в диаметър. Чашката мътно розова, месеста, с десет слабо изразени ребра. Венчелистчетата пет, издължено сърцевидни, къдрави и слабо вдлъбнати на върха. Коронката от десет дяла, до 5 мм. дълги. Тичинките десет, много по-къси от венчелистчетата. Плодникът с пет близалца.

    Плодът e петгнездна (в основата си), отваряща се на върха кутийка с много семена.

Местообитание: Скални цепнатини, каминисти и тревисти склонове във високопланинските зони. Основна област на разпространение – Балкански полуостров.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Май. Периода на цъфтеж е около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлива за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Предпочита умерено влажни, песъчливо-чакълести субстрати, богати на органични вещества. Сутрешно слънчево. Необходим е остър дренаж. Желателно е корените да са винаги на сянка.

Препоръка: Растение за алпинеум и скална градина. Подходящи са скални цепнатини със сутрешно слънце. Ако засаждате на склон е добре да бъде с източно изложение. Може да се подхранва напролет с малко компост за по-обилен цъфтеж.


    Покажи ми списък с покупките