0  Veronica alpina L. - Scrophulariaceae - Алпийско великденче - Живеничеви

 

Veronica alpina L. - Алпийско великденче

Елегантно високопланинско растение, впечатляващо с ярките си сини багри.

Описание: Многогодишно, вечнозелено тревисто растение с изправени или приповдигащи се, неразклонени или слабо разклонени стъбла, до 15 см. високо. Бавно нарастващите стъбла образуват туфа и може да достигне 15 - 20 см. и повече в диаметър. При подходящи условия полегналите клончета се вкореняват и дават началото на ново растение.

    Листата зелени, овални до яйцевидни, 10 - 15 мм. дълги и 2 - 8 мм. широки, целокрайни до дъвсем ситно назъбени, обикновено голи но понякога с къси фини космици. Горните листа по-едри от долните.

   Цветовете гълъбовосини, понакога с виолетов оттенък, на къси дръжки, събрани във връхни гроздовидни съцветия, неправилни, 8 - 10 мм. в диаметър. Чашката влакнеста. Венчелистчетата четири, едно сърцевидно, едно издължено елиптично и две овални. Тичинките равни или малко по-дълги от венчето. Плодникът къс.

     Плодът e влакнеста кутийка.

Местообитание: Тревисти и каменисти склонове с торфениста почва във високопланинските зони. Основна област на разпространение – Централна и южна Европа, Гренландия, Арктическа Америка, Сибир, Манджурия.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Април. Периода на цъфтеж е около три седмици до месец.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 3 - 6.

Изисквания: Предпочита умерено влажни, чакълести субстрати, богати на органични вещества. Сутрешно слънчево. Необходим е остър дренаж.

Препоръка: Растение изключително за алпинеум и скална градина. Подходящи са склонове или улей със североизточно, източно изложение. Използвайте субстрат от торф, компост, малко пясък и разнокалибрен гранитен чакъл. Непременно поставете чакъл и около кореновата шийка. Може да наторите напролет с малко дървесна пепел. Не е задължително, но увеличава цъфтежа.

 

Някои сведения от: [Н. Стоянов и Б.Китанов - 1966 г. ]

 


    Покажи ми списък с покупките