• 0  Zinnia grandiflora Nutt. - Asteraceae - Едроцветна циния - Сложноцветнии
    Много красива представителка на видовете "посади и забрави". Подходяща за "сухи" цветове. Описание: Туфесто полухрастче с многобройни, разклонени стъбла, полегнали и надигащи се в краищата си. Цялото растение покрито с редки, къси четинки. Височина до 22 см. и 30 и повече см. в диаметър. ... ...Повече информация и снимки