01000003  Allium flavum var. minus Boiss. - Alliaceae - Малък жълт лук - Лукови

Allium flavum var. minus Boiss. - Малък жълт лук

Много подходящо за придаване на естествен вид в скалните градини и алпинеумите.

Описание: Лятно цъфтящ ефемерид. Описан, като високопланинска разновидност на жълтия лук. Растение с луковица. Височина 10 – 15 см.

    Листата конични, кухи, по-дълги от стъблото.

  Цветовете дребни, камбанковидни, жълти, събрани в рехав сенник. Обвивните листа на съцветието с дълги и тънки израстъци. Тичинковите нишки по-дълги от околоцветника.

    Плодът разпукваща се триделна кутийка с няколко семена.

Местообитание: Умерено сухи до сухи ливади, каменисти поляни, широки скални цепнатини във високопланинския пояс. Основна област на разпространение – Южната част на Балканския полуостров.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено юни – август. Цъфтежът продължава повече от месец.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 3 - 7.

Изисквания: Предпочита плитки, умерено сухи до сухи, каменисти, хумусно – карбонатни или торфенисти почви. Слънчево изложение, но понася и полусянка. Необходимо е добро отцеждане на почвата. Не се полива или се полива само по изключение. Не е необходимо подхранване.

Препоръка: Подходяща е южната страна на алпинеума или каменистата леха с целодневно слънчево огряване. Изглежда добре между камъни и ниски, стелещи се многогодишни растения.


    Покажи ми списък с покупките