0  Asphodeline lutea Rchb. - Liliaceae (Asphodeloidae) - Жълта асфоделина - Лилиецветни (Асфоделинови)

 Asphodeline lutea Rchb. - Жълта асфоделина

Елегантно и непретенциозно лятно цвете с дълъг живот.

Описание: Вечнозелено, тревисто, многогодишно растение с дебело месесто коренище. Стъблата прави, целите облистени. Височина 50 - 80 см. при цъфтежа. При подходящи условия дава издънки.

    Листата меки, зелени, линейни, заострени, разположени нагъсто при основата и по - рядко по стъблото. Приосновните листа видимо по - едри от стъблените. През зимата стъблените листа отмират, до появата на новото цветоносно стъбло.

   Цветовете жълти (понякога светло портокалови), месести, с тъмна жилка в средата на всяко от шестте венчелистчета, 4 – 5 см. в диаметър. Събрани в гъсто гроздовидно съцветие. Цветните дръжки закрити от ципести прицветници. Тичинките и плодникът големи и извити, което придава на цвета допълнителен чар. Отварят се следобед и вечер.

    Плодът е кълбеста кутийка с много семена.

Местообитание: Сухи, до умерено сухи, песъкливи и каменливи склонове, храсталаци. Основна област на разпространение – Предпланините на Югоизточна Европа и Турция.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено юни, средата на юли. Въпреки, че цветът живее само един ден, непрекъснато се отварят нови цветове и цъфтежът продължава около месец.

Издръжливост: Напълно издръжлива за температурни зони 3 - 8.

Изисквания: Всякакви умерено сухи, чакълести и песъкливи, добре дренирани почви. През горещите периоди може да се полива сутрин или вечер. Не се подхранва.

Препоръка: Растение за слънчева, суха и камениста поляна Добре стои, като цъфтяща туфа сред естествена ливада и около големи камъни. Разпростира се и може да задуши по – деликатните растения.


    Покажи ми списък с покупките