0  Ornithogalum sibthorpii Greuter - Liliaceae - Сибторпиев гарвански лук - Лилиецветни

Ornithogalum sibthorpiiСибторпиев гарвански лук

Един от най-декоративните видове и същевременно достатъчно безпроблемен при отглеждане.

Описание: Многогодишно тревисто растение - ефемерид. Луковицата едра, до 3 см. в диаметър, с развъдкови луковички. Височина до 4 см. (удължава се по време на цъфтежа и след него до 6 - 10 см.) и около 15 см в диаметър. (Подобен по морфология но без развъдкови луковички при основата - Ornithogalum nanum. В момента неизвестно защо е изключен от Българската флора.)

    Листата само приосновни, 5 - 8 броя, зелени, теснолинейни, до 5 мм. широки, по-дълги от съцветието. Изсъхват през лятото и се появяват през есента.

   Цветовете бели, събрани в сенник по 4 -12 бр. Съцветието почти приседнало или на съвсем къса дръжка. Дръжките на цветовете по-дълги от дръжката на съцветието. Венчелистчетата три по три припокрити, удължено елипсовидни, на върха заострени, по дължината с тънки успоредни ивици. Тичинките шест.

    Плодът e разпуклива кутийка с крилати ребра.

Местообитание: Сухи, предимно варовити терени в предпланините и планините. Основна област на разпространение – Беломорски басеин и Балкански полуостров.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено средата на Март - Април. Периода на цъфтеж е месец, до месец и половина.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 4 - 8.

Изисквания: Предпочита сухи, чакълести, хумусно карбонатни почви. Пълно слънце. Необходим е добър дренаж.

Препоръка: Растение за алпинеуми, скални градини и ливади без косене. Подходящ за натурализация на открити места. Понася засушаване за неопределено време. Подхранване не е задължително.


    Покажи ми списък с покупките