170129  Delosperma obtusum L. Bolus - Aizoaceae - Ледено цвете от Сани Пас - Аизоацее

Delosperma obtusum L. Bolus Ледено цвете от Сани Пас

Синоними: Няма синоними

Невероятно красив  и компактен вид. Не притежава прекалената агресивност на подобния му Delosperma cooperi и е по-декоративен. Предпочитан  вид от любителите на "сухи" градини.

 Произход: Оригиналните семена за моите растения - от прохода Сани Пас в планината Дракенсберг. Тази планина е родина и на всеки от познатите ми видове.

Описание: Многогодишно, вечнозелено тревисто растение - сукулент, височина 2 - 6 см. Формира разрастваща се, рехава възглавница от разклонени, вкореняващи се стъбла. За година може да достигне 20 см. в диаметър.

    Листата светло зелени, месести, около 15 мм дълги и 8 мм широки, покрити със ситни белезникави жлези (заскрежени), събрани в кръстати розетки върху клонките. Формата им е на срязан по дължина, заострен елипсоид, обърнат с плоската страна нагоре. Плоската страна е обикновено леко вдлъбната. Над листата в розетките се появяват цветовете.

   Цветовете единични, правилни, тъмно розово-виолетови, едри до 2,0 см. в диаметър, излизащи от върховете на розетките. Чашелистчетата четири, подобни по форма на листата. Венчелистчетата многобройни, дву, до триредни (най-горния ред недоразвити), продълговато лопатовидни. Прашниците многобройни.

    Плодът  кутийка с много семена.

Местообитание: Югоизточно до южно ориентирани, сухи песъчливи и каменисти склонове в планините.

Цъфтеж: В зависимост от средните температури през сезона обикновено Май - Юни. Периода на цъфтеж е много голям. Многократен вторичен цъфтеж.

Издръжливост: Напълно издръжлив за температурни зони 5 - 9.

Изисквания: Предпочита сухи, песъчливи и каменисти почви. Целодневно слънце, но понася и частично засенчване. При недостатъчно слънчево огряване не цъфти пищно. Необходим е добър дренаж и чакълест мулч.

Препоръка: Подходящи са наклони с югоизточно, южно и югозападно изложение. Подходящи са всякакви песъчливи субстрати. Желателно е клонките на растението да не лежат върху субстрата, а върху мулч от разнокалибрени камъчета. Това го спасява от загниване при дъжд в лятна жега. Не се полива. Не се подхранва.


    Покажи ми списък с покупките