• 0  Lewisia nevadensis (A.Gray) B.L.Rob - Portulacaceae - Невадска левизия, Невадски горчив корен - Тученицови
    Представител на секция листопадни левизии. Изящен и екзотичен сукулент, въпреки относителната си влаголюбивост. Подходяща за колекции от необикновени растения. Описание: Многогодишнотревисто растение с бял кьодекс (caudex - удебелена, обикновено подземна част на стъблото, от която поникват... ...Повече информация и снимки
  • 0  Lewisia pygmaea (A. Gray) B.L.Rob - Portulacaceae - Алпийска левизия, алпийски горчив корен - Тученицови
    Представител на секция листопадни левизии. Среща се заедно с Lewisia nevadensis и често дават хибриди. Подходяща за колекции от необикновени растения. Описание: Многогодишнотревисто растение с розов кьодекс (caudex - удебелена, обикновено подземна част на стъблото, от която поникват новите листа... ...Повече информация и снимки